Менежер

– ЕБС

БДБ-ДХ-ШХ Дүрэмт хувцас худалдан авах боломжгүй


БДБ-ДХШ-1-3 тайлан мэдээ зөв гаргах, шалгах, залруулах зааварчилгаа

Тайлбар: БДБ-ДХШ-1-3 тайлан нь ЕБС-д дүрэмт хувцас худалдан авах боломжгүй өрхийн суралцагчийн тайлан (сургууль, бага анги, хүйс, шалгуур үзүүлэлт)

Доорх мэдээллээс суралцагчийн мэдээлэл хэсэгт тохирох хариултыг бөглөсөн тохиолдолд БДБ-ДХШ1,2,3 тайлангийн Ш1,2,3,4,5,6 шалгууруудыг хангах боломжтой.

Шалгуур хангах хувилбар

Тайлбар

1

Ш1 шалгуурыг хангах

Дараах 2 хариултыг зэрэг сонгосон бол Ш1 шаардлагыг хангасанд тооцно:
Боловсролын удирдлага системийн Суралцагч цэсний Суралцагчийн мэдээллийн Үндсэн мэдээлэл таб-ын
1. *Өнчний хэлбэр талбарт Бүтэн өнчин
2. *Асран хамгаалагч
талбарт Асрамжлах хүнгүй

2

Ш2 шалгуурыг хангах

Дараах 2 хариултыг зэрэг сонгосон бол Ш2 шаардлагыг хангасанд тооцно:
Боловсролын удирдлага системийн Суралцагч цэсний Суралцагчийн мэдээллийн Эрүүл мэнд таб-ын Хөгжлийн бэрхшээл дэд таб-ын
1. *Хөгжлийн бэрхшээлтэй талбарт Харааны, Сонсголын, Ярианы, Сэтгэцийн, Хөдөлгөөний, Хавсарсан хэлбэрийн сонголтуудын аль нэгийг.
Нэмэлт мэдээлэл таб-ын Амьдрах орчин дэд таб-ын Өрхийн мэдээлэл хэсэг
2. Нэн ядуу өрх -ийг зөвлөх /check/

3

Ш3 шалгуурыг хангах

Дараах 2 хариултыг зэрэг сонгосон бол Ш3 шаардлагыг хангасанд тооцно:
Боловсролын удирдлага системийн Суралцагч цэсний Суралцагчийн мэдээллийн Үндсэн мэдээлэл таб-ын
1. *Өнчний хэлбэр талбарт Эцэггүй эсвэл Эхгүй
Нэмэлт мэдээлэл
таб-ын Амьдрах орчин дэд таб-ын Өрхийн мэдээлэл хэсэг
2. АБТ-ээс доогуур орлоготой өрх -ийг зөвлөх /check/

4

Ш4 шалгуурыг хангах

Дараах 2 хариултыг зэрэг сонгосон бол Ш4 шаардлагыг хангасанд тооцно:
Боловсролын удирдлага системийн Суралцагч цэсний Суралцагчийн мэдээллийн Нэмэлт мэдээлэл таб-ын Амьдрах орчин дэд таб-ын Өрхийн мэдээлэл хэсэг
1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүнтэй өрх -ийг зөвлөх /check/
2. Эцэг, эх нь хоёулаа тэтгэвэр тогтоолгосон өрх -ийг зөвлөх /check/

5

Ш5 шалгуурыг хангах

Дараах 2 хариултыг зэрэг сонгосон бол Ш5 шаардлагыг хангасанд тооцно:
Боловсролын удирдлага системийн Суралцагч цэсний Суралцагчийн мэдээллийн Нэмэлт мэдээлэл таб-ын Амьдрах орчин дэд таб-ын Өрхийн мэдээлэл хэсэг
1. Эцэг, эх нь хоёулаа ажилгүй өрх -ийг зөвлөх /check/
2.  АБТ-ээс доогуур орлоготой өрх -ийг зөвлөх /check/

6

Ш6 шалгуурыг хангах

Дараах хариултыг сонгосон бол Ш6 шаардлагыг хангасанд тооцно:
Боловсролын удирдлага системийн Суралцагч цэсний Суралцагчийн мэдээллийн Нэмэлт мэдээлэл таб-ын Амьдрах орчин дэд таб-ын Өрхийн мэдээлэл хэсэг
1. 3 ба түүнээс дээш хүүхэд ЕБС-д сурдаг -ийг зөвлөх /check/

 

Зам

Асуулт / Талбар

Хариулт

Хариулах хэлбэр

Боловсролын удирдлага/ Суралцагч/ Суралцагчийн мэдээлэл / Үндсэн мэдээлэл/

*Өнчний хэлбэр

Өнчин биш

Нэг сонголтттой

Эцэггүй

Эхгүй

Бүтэн өнчин

*Асран хамгаалагч

Эцэг, эх

Нэг сонголтттой

Эцэг

Эх

Төрөл садан

Асрамжийн газрын хүмүүжүүлэгч

Дотуур байрны хүмүүжүүлэгч

Асрамжлах хүнгүй

Бусад

Боловсролын удирдлага/ Суралцагч/ Суралцагчийн мэдээлэл / Эрүүл мэнд / Хөгжлийн бэрхшээл / Үндсэн мэдээлэл

*Хөгжлийн бэрхшээлтэй

Үгүй

Нэг сонголтттой

Харааны

Сонсголын

Ярианы

Сэтгэцийн

Хөдөлгөөний

Хавсарсан хэлбэрийн

Боловсролын удирдлага / Суралцагч / Суралцагчийн мэдээлэл / Нэмэлт мэдээлэл /Амьдрах орчин / Өрхийн мэдээлэл

Нэн ядуу өрх

Тийм/Checkbox

Checkbox

АБТ-ээс доогуур орлоготой өрх

Тийм/Checkbox

Checkbox

Хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүнтэй өрх

Тийм/Checkbox

Checkbox

3 ба түүнээс дээш хүүхэд ЕБС-д сурдаг өрх

Тийм/Checkbox

Checkbox

Эцэг, эх нь хоёулаа ажилгүй өрх

Тийм/Checkbox

Checkbox

Эцэг, эх нь хоёулаа тэтгэвэр тогтоолгосон өрх

Тийм/Checkbox

Checkbox

 

Код

Шалгуурын дугаар

Шалгуур

Шалгуур хангах

Шалгуурын заавар 2 /тайлбар/

Хөнгөлөх хувь

Ш1

1

Бүтэн өнчин

Зэрэг хангах

Ш1: Бүтэн өнчин, асран хамгаалагчгүй суралцагч

100%

2

Асран хамгаалагчгүй

Ш2

3

Нэн ядуу өрх

Зэрэг хангах

Ш2: Нэн ядуу өрхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг суралцагч

100%

4

Хөгжлийн бэрхшээлтэй

Ш3

5

Хагас өнчин

Зэрэг хангах

Ш3: Хагас өнчин бөгөөд ҮСГ-аас тогтоосон амьжиргааны баталгаажих доод түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн нэг суралцагч

90%

6

АБТ-ээс доогуур орлоготой өрх

Ш4

7

Хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүнтэй өрх

Зэрэг хангах

Ш4: Хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүнтэй өрх болон эцэг эх нь хоёулаа тэтгэвэрт гарсан өрхийн нэг суралцагч

90%

8

Эцэг, эх нь хоёулаа тэтгэвэр тогтоолгосон өрх

Ш5

9

Эцэг, эх нь хоёулаа ажилгүй өрх

Зэрэг хангах

Ш5: Эцэг эх нь хоёулаа ажилгүй, ҮСГ-аас тогтоосон амжиргааны баталгаажих доод түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн нэг суралцагч

80%

10

АБТ-ээс доогуур орлоготой өрх

Ш6

11

3 ба түүнээс дээш хүүхэд ЕБС-д сурдаг өрх

Хангах

Ш6: 3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь ерөнхий боловсролын сургуульд суралцаж байгаа өрхийн нэг суралцагч

70%