Менежер

– ЕБС

БДБ-ДХ-ШХ Дүрэмт хувцас худалдан авах боломжгүй


БДБ-ДХШ-1-3 тайлан мэдээ зөв гаргах, шалгах, залруулах зааварчилгаа

Тайлбар: БДБ-ДХШ-1-3 тайлан нь ЕБС-д дүрэмт хувцас худалдан авах боломжгүй өрхийн суралцагчийн тайлан (сургууль, бага анги, хүйс, шалгуур үзүүлэлт)

Доорх мэдээллээс суралцагчийн мэдээлэл хэсэгт тохирох хариултыг бөглөсөн тохиолдолд БДБ-ДХШ1,2,3 тайлангийн Ш1,2,3,4,5,6 шалгууруудыг хангах боломжтой.

Шалгуур хангах хувилбар

Тайлбар

1

Ш1 шалгуурыг хангах

Дараах 2 хариултыг зэрэг сонгосон бол Ш1 шаардлагыг хангасанд тооцно:
Боловсролын удирдлага системийн Суралцагч цэсний Суралцагчийн мэдээллийн Үндсэн мэдээлэл таб-ын
1. *Өнчний хэлбэр талбарт Бүтэн өнчин
2. *Асран хамгаалагч
талбарт Асрамжлах хүнгүй

2