Менежер

– ЕБС

БДБ-19 Шаардлагатай багш


БДБ-19 Шаардлагатай багшийн тайлан

                                                                                          

                                          

БДБ тайлангийн нэр

 Тайлбар

1

БДБ-19_2

ЕБС-ийн шаардлагатай багшийн тайлан (сургууль, мэргэжлийн чиглэл)

 Төлөвлөгөөний асуулга бөглөснөөр гарна.

 

Анхааруулах нь: Уг асуулгыг бөглөхдөө зөвхөн одоо бүртгэлтэй багш нараас гадна шаардлагатай багшийн тоог оруулж илгээнэ.