Менежер

– ЕБС

БДБ-10 Багш


Албан ёсны мэдээлэл, Маягт БДБ-10,

Маягт БДБ-10-д ажиллавал зохих багш, ажиллаж байгаа багш, дутагдалтай багш, түүнчлэн цагаар хичээл зааж байгаа багшийн мэргэжил тус бүрээр гаргана. Тэдгээрийн боловсролын түвшин, насны бүлэг, мэргэжлийн зэрэг, багшилсан хугацааны мэдээллийг гаргана.

БДБ тайлангийн нэр

Тайлбар

1

БДБ-10

ЕБС-ийн багш нарын тайлан (нас, хүйс, боловсролын түвшин, мэргэжлийн чиглэл)

 

Ажиллавал зохих багш, үндсэн багш, мэргэжлийн бус багш, шаардлагатай багш, цагийн багш, үндсэн багш нарийн боловсролын түвшин, нас, багшил