Менежер

– ЕБС

Тайлангуудын жагсаалт


Бага дунд боловсрол

Бага, дунд боловсрол (БДБ)-ын статистикийн мэдэ‎эллийг албан ёсны 7, захиргааны 59, нийт 66 маягтаар гаргадаг.

Эдгээр статистик тайлан нь тухайн хичээлийн жилд суралцагч, ажиллагчдын болон сургалтын орчин, зардлын гүйцэтгэлийн тухай мэдээллийг гарган,

Боловсрол, соёл урлагийн газарт хүргүүлэхэд ерөнхий боловсролын сургуулийн гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хугацааг дор дурдсанаар тогтоосон болно.

Статистикийн мэдээллийн ангилал, нэр

ЕБС-иас БСУГ-т мэдээлэл ирүүлэх эцсийн хугацаа

БДБ - 1

ЕБС-т өдрөөр суралцагчдын тайлан /анги, бүлэг, нас, хүйс /

9 сарын 15

БДБ - 1Д

ЕБС-т суралцаж байгаа бүтэн өнчийн хүүхдийн тайлан /өмчийн хэлбэр, сургалтын хэлбэр, нас/

БДБ -2