Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

18. Багшийн нэгтгэл


        Суралцагчдад хичээл заах, шалгалт авах, дадлага ажлыг нь удирдах болон суралцагчийн тухайн хөтөлбөр дээр зөвлөх багшаар ажиллах хүнийг багш модуль дээр бүртгэж зохион байгуулна.