Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

9. Суралцагчийн нэгтгэл


        Суралцагчийн нэгтгэл модуль нь суралцагчийн элсэлт, суралцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хянах, нэгтгэх, тайлагнах зорилготой юм.

Суралцагчийн хувийн мэдээлэл

No.

Талбар

Тайлбар

Жишээ

1.

Ургийн овог

Монгол хүний хувьд регистр, гадаад хүний хувьд харъяалагдах улс, хүйс, төрсөн огноо, гадаад пасспортын дугаар оруулсанаар уг мэдээлэл автоматаар бөглөгдөнө.

Сартуул

2.

Эцэг/Эхийн нэр

Монгол хүний хувьд регистр, гадаад хүний хувьд харъяалагдах улс, хүйс, төрсөн огноо, гадаад пасспортын дугаар оруулсанаар уг мэдээлэл автоматаар бөглөгдөнө.

Бат

3.

Нэр

Монгол хүний хувьд регистр, гадаад хүний хувьд харъяалагдах улс, хүйс, төрсөн огноо, гадаад пасспортын дугаар оруулсанаар уг мэдээлэл автоматаар бөглөгдөнө.

Дорж

4.

Төрсөн огноо

Монгол хүний хувьд регистр, гадаад хүний хувьд харъяалагдах улс, хүйс, төрсөн огноо, гадаад пасспортын дугаар оруулсанаар уг мэдээлэл автоматаар бөглөгдөнө.

2000.01.01

5.

Хүйс

Монгол хүний хувьд регистр, гадаад хүний хувьд харъяалагдах улс, хүйс, төрсөн огноо, гадаад пасспортын дугаар оруулсанаар уг мэдээлэл автоматаар бөглөгдөнө.

Эр

6.

Иргэншил

Монгол хүний хувьд регистр, гадаад хүний хувьд харъяалагдах улс, хүйс, төрсөн огноо, гадаад пасспортын дугаар оруулсанаар уг мэдээлэл автоматаар бөглөгдөнө.

Монгол

7.

Регистрийн дугаар

Регистрийн дугаарын мэдээллийг оруулна.

АА20010101

8.

Угсаа гарал

Угсаа гарлын мэдээллийг оруулна.

Сэхээтэн

9.

Эх хэл

Эх хэлний мэдээллийг оруулна.

Монгол

10.

Цусны бүлэг

Цусны бүлгийн мэдээллийг оруулна.

II бүлэг

11.

Утасны дугаар

Холбоо барих гар утас, ажлын утас, гэрийн утасны мэдээллийг оруулна.

99119911

12.

Мэйл хаяг

Хувийн болон ажлын мэйл хаяг оруулна.

хххх@gmail.com

13.

Хаяг

Суралцагчийн хаяг байршлын мэдээлэл оруулна. Харьяаллын болон оршин суугаа хаягийн мэдээлэл оруулж шалгах дарж баталгаажуулна. Харьяаллын хаяг дээрээ оршин суудаг бол оршин суугаа хаяг оруулахгүй.

УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо

14.

Вэб хаяг

Хувийн болон албаны вэб хаяг оруулна.

ххх.ххх.mn