Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

2. Зөвлөл, хороо нэгтгэл


          Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын зөвлөл, хороо, комиссийн мэдээллийн нэгтгэлийг зөвлөл, хороо нэгтгэл модулаар удирдаж зохион байгуулна.

Зөвлөлийн төрөл

  • Удирдах зөвлөл: Монгол улсын их сургуулиудын удирдлагыг удирдах зөвлөл хэрэгжүүлнэ.
  • Эрдмийн зөвлөл: Эрдэм шинжилгээ, сургалт нийгмийн ажлын чиглэлийг тогтоож, түүний онол арга зүйн түвшин, үр дүнг хэлэлцэж, санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий докторын зэрэгтэй багш нараас бүрдсэн эрдмийн зөвлөлтэй байна.
  • Захиргааны зөвлөл: Захирал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, шийдвэр гаргах, захиргааны шуурхай удирдлагыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй захиргааны зөвлөл захирлын дэргэд ажиллана.

Комисс/Ажлын хэсэг/Хороо

Зөвлөл нь үйл ажиллагааны чиглэлээр төрөлжсөн комисс, ажлын хэсэг, хороодтой байж болно.