Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

12. Төгсөлт нэгтгэл


          Энэхүү модулийн зорилго нь төгсөлтийг бүртгэх, удирдах юм. ДБУМС-д төгсөх оюутнуудын төгсөлтийн бүртгэл хийх, засах, цуцлах, устгах төгсөгчдийн лавлагаа үүсгэх үйлдлүүдийг хийж удирдах явдал юм.  БШУЯ, түүний харьяа байгууллага, сургууль өөрийн эрх үүргийн хүрээнд төгсөлтийн холбогдох мэдээллийг харах, хянах ба улсын хэмжээний дээд боловсролын төгсөгчдийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, real, статистик, аналитик тайлан гаргах боломжтой.

Төгсөлтийн бүртгэлийн мэдээлэл

Талбар

Тайлбар

Жишээ

  1

Сургалтын байгууллага

Сургалтын байгууллага

МУИС

2

Сургууль

Салбар, бүрэлдэхүүн сургууль

ХШУИС

3

Боловсролын зэрэг

Боловсролын зэрэг

Бакалаврын зэрэг

4

Захиалга

Дипломын дугаарын захиалгын дугаар

2019 өвөл

6

Хичээлийн жил

Хичээлийн жил

2018-2019

7

Улирал

Улирал

1-р семестр

8

Тушаал шийдвэр

Тушаал шийдвэр

а/125

9

Тушаалын огноо

Тушаалын огноо

2019.12.10

10

Мэргэжил

Мэргэжил

математикч

11

Мэргэшил

Мэргэшүүлэх багц цаг нэмж судалсан бол бичнэ.

статистик

Төгсөгчийн жагсаалтын мэдээлэл

Талбар

Тайлбар

Жишээ

1

Эцэг/эхийн нэр

Эцэг/эхийн нэр

Бат

2

Нэр

Төгсөгчийн нэр

Дорж

3

Регистр

Регистр

Xx12345678

4

Хүйс

Хүйс

Эр

5

Дипломын дугаар

Олгосон дипломын дугаар

D201912345

6

Дипломын бүртгэлийн дугаар

Сургуулиас олгосон дипломын бүртгэлийн дугаар

125

7

Голч оноо

Голч оноо

3.1

8

Голч дүн

Голч дүн

85%

9

Нийт цуглуулсан багц цаг

Нийт цуглуулсан багц цаг

125кр

10

Төлөв

Төлөв

Олгосон

11

Мэргэжлийн чиглэл

Мэргэжлийн чиглэл

Бизнесийн удирдлага

12

Хөтөлбөр

Хөтөлбөр

Бизнесийн удирдлага

13

Сургалтын хэлбэр

Сургалтын хэлбэр

Өдөр

14

Салбар, бүрэлдэхүүн сургууль

Салбар, бүрэлдэхүүн сургууль

Бизнесийн сургууль

15

Төгсөх тушаал, шийдвэрийн дугаар

Төгсөх тушаал, шийдвэрийн дугаар

а/125

16

Төгсөх тушаал, шийдвэрийн огноо

Төгсөх тушаал, шийдвэрийн огноо

2019.12.10

17

Мэргэжил

Эзэмшсэн мэргэжил

математикч

18

Мэргэшил

Мэргэшүүлэх багц цаг нэмж судалсан бол бичнэ.

статистик