Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

19. Хүүхдээ өмнөх хичээлийн жилд хувийн цэцэрлэгт явуулсан. Энэ жил төрийн өмчийн цэцэрлэгт явуулах хүсэлтэй. Өмнөх цэцэрлэгээсээ хасалт хийлгэхийн тулд хаана, хэнд хандах вэ?


Цэцэрлэг дээр очиж хасалт хийлгэнэ. Хүсэлт илгээхдээ үргэлжлүүлэн суралцахгүй гэсэн сонголт хийнэ. Ингэснээ хүүхдийг хамгийн ойр цэцэрлэгт харьяалуулах асуудлыг (ESIS.EDU.MN)-ээр тогтоож санал болгоно.