Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

1.Шилжин ирсэн иргэд хүүхдээ цэцэрлэгт хэрхэн хамруулах вэ?


Нийслэлийн цэцэрлэгт хүүхдээ хамруулах хүсэлтийг цахимаар илгээхийн тулд амьдарч буй хороо, дүүрэгтээ бүртгүүлж, улсын бүртгэлийн хаягийг 2023 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө шилжүүлэх шаардлагатай.