Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

6. Өнгөрсөн хичээлийн жилд гэрийн ойролцоо цэцэрлэгт хамруулсан, энэ асуудал өөрчлөгдөх үү?


Та “Одоо суралцаж байгаа цэцэрлэгт үргэлжүүлэн хамруулна.” гэдэг сонголтыг цахимаар хийсэн тохиолдолд таны хүүхэд одоогийн сурч буй цэцэрлэгт үргэлжлүүлэн суралцах боломжтой.