Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

16. Ямар тохиолдолд 2-р шатны элсэлтийн бүртгэлд хамрагдах боломжтой вэ?


Цэцэрлэгт бүртгэлгүй хүүхэд болон 1-р шатанд хүсэлтээ илгээж амжаагүй эцэг эх, асран хамгаалагчид хүсэлтээ цахимаар илгээн нийслэлийн цэцэрлэгт хамрагдах боломжтой.