Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

7.Шилжиж ирж амжаагүй, байрны ордертой бол элсэлт хийх үү?


Нийслэлийн цэцэрлэгт хамрагдах хүсэлтийг цахимаар илгээхийн тулд амьдарч буй хороо, дүүрэгтээ бүртгүүлж, улсын бүртгэлийн хаягийг 2022 оны 08 дугаар сарын 18-ны 17:00 цагаас өмнө заавал шилжүүлэх шаардлагатай.