Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

5.Өнгөрсөн жил орсон 2 настай хүүхдийг бүртгэх үү?


Та “Одоо суралцаж байгаа цэцэрлэгт үргэлжүүлэн хамруулна.” гэдэг сонголтыг хийгээрэй.