Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

4. Хувийн цэцэрлэгт өгөх гэж байгаа бол хаягаа шилжүүлэх шаардлагатай юу?


“Нэмэлт элсэлт” авахаар хүсэлтээ Боловсролын хэлтэстээ гаргасан төрийн бус өмчийн цэцэрлэг нь тогтоосон хамран сургах тойргийнхоо хүүхдийг элсүүлэхэд хувьсах зардлын нэмэлт боломжийг эдлэх тул тухайн дүүргийн ажлын хэсгээс лавлана уу. Хэрвээ өмнө нь явж байсан хувийн цэцэрлэг нь хамтран ажиллахаар байгаа бол хаягийн шилжилт шаардлагагүй.