Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

8.Энэ жил хэдэн оны хүүхдүүд шинэ элсэлтэд орох вэ?


2023-2024 оны хичээлийн жилд 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс 2021 оны 12 душаар сарын 31-ний өдрийн хооронд төрсөн хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдана.