Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

9. Цэцэрлэгийн бүртгэл, элсэлтийн үйл ажиллагаа 100 хувь цахим хэлбэрт шилжсэн үү?


Е-Монголиа системээр хүсэлтийг хүлээн авна. Хэрвээ цахимаар бүртгүүлэх боломжгүй бол ойр байрлах төрийн өмчийн цэцэрлэгт өөрийн болон хүүхдийн бичиг баримттай очиж, цэцэрлэг дээрх дэмжих багийнхны тусламжтайгаар хүсэлтээ цахимаар илгээх боломжтой.