Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

11. Хүүхэд аав, ээжийнхээ аль хаягаар явах вэ?


Хүүхдийн өөрийн хаягаар буюу одоо бүртгэлтэй улсын бүртгэлийн хаягтай хамгийн ойр төрийн үйлчилгээг үе шаттай санал болгоно. Та Е-Монголиа системээс хүүхдийн хаягийн мэдээллийг харах боломжтой.