Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

15. Байр түрээсэлж байгаа, хороон дээрээ бүртгэлгүй хүүхдээ хамруулахын тулд ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?


Холбогдох материалыг бүрдүүлэн амьдарч буй хороондоо бүртгүүлэх боломжтой.