Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

13. “Е-Монголиагаар” гэхээр заавал үнэмлэхийн хаягаар болчхоод байна. Хороон дээр очиж уулзахад хамгийн эхлээд үндсэн хаягтай хүүхдүүдээ авна гэх юм. Үүнийг яаж зохицуулах вэ?


Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар дээр бүртгэлтэй хүүхдийн хаягт үндэслэн хамгийн ойр сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээг үе шаттай санал болгох учир шилжилт хөдөлгөөнийг 08 дугаар сарын 10-ны өдрөөс өмнө амьдарч буй хороондоо хийлгэх шаардлагатай.