Менежер

– ЕБС

5. Номын сан буюу СУ-17 тайланг системээс хэрхэн гаргах зааварчилгаа