Менежер

– ЕБС

11. Лабораторын тоног төхөөрөмжийн бүртгэл


11. Лабораторын тоног төхөөрөмжийн бүртгэл

Бүртгэлийн хамрах хүрээ

Зорилго: МОН-3243 төслийн хүрээнд нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн түгээлт, хүлээж авсан бүртгэл хийх, ашиглалтын нэгтгэл тайлан гаргах зорилготой.

Хэрэгжүүлэх нь: Нийт УБ, Орон нутгийн 555 сургуульд түгээлт хийгдсэн ба сургууль тус бүрийн хүлээж авсан барааны нэр төрөл, тоо ширхэгийг бүртгүүлж, хөрөнгө оруулсан үнийн дүнтэй тулгаж нэгтгэнэ.

Хэзээ:  2021/03/30-2021/04/10   Бүртгэлийн тухай яамын албан бичгийг энд дарж  үзнэ үү.