Менежер

– ЕБС

6. АШ-БДБ-7 Ажлын ангилал, код


Анхаарах зүйлс:

1. Дотуур байрны ажлын байр, ажилтан бүртгэхдээ ДОТООД НЭГЖ хэсэгт Дотуур байр гэж бүртгэсэн ажилтанг тоолно.

Дотоод нэгж бүртгэхдээ-----> /Хүний нөөцийн удирдлага-Байгууллагын бүтэц-Дотоод нэгжийн төрөл дээр Дотуур байр гэж сонгосон бүртгэлийг тоолно/

2. Сургууль түшиглэсэн Албан бус боловсролын байгууллагын ажлын байр, ажилтан бүртгэхдээ ДОТООД НЭГЖ хэсэгт Албан бус боловсролын байгууллага гэж бүртгэсэн ажилтанг тоолно.

Дотоод нэгж бүртгэхдээ-----> /Хүний нөөцийн удирдлага-Байгууллагын бүтэц-Дотоод нэгжийн төрөл дээр Албан бус боловсролын байгууллага гэж сонгосон бүртгэлийг тоолно./

3. Зайнаас ажилладаг болон Сайн дурын ажиллагч бүртгэх, ажил эрхлэлт засах 

  1. Хүний нөөцийн удирдлага – Ажилтны жагсаалт модульд хандана.

 

  1. Мэдээлэл засах ажилтны хувийн мэдээлэлрүү орж Ажил эрхлэлт хэсэгт дарна.
    1. Үйлдэл хэсэгт дарна.
    2.  Ажил эрхлэлт засах, давхар ажил нэмэх, албан тушаал өөрчлөх, ажилтан бүртгэх гэх утгаас сонголт хийнэ.
    3. Засах утгын шалтгаан сонгож Сайн дурын ажиллагч болон Зайнаас ажиллагч гэдэг чеклэлт хийж хадгалах үйлдэл хийнэ.

4. Үндсэн болон Цагийн багшийн бүртгэлийн анхаарах зүйлс

Үндсэн багш нь АШ-БДБ-7 тайлангийн Бага, Дунд, Ахлах, Дунд болон Ахлах гэсэн үзүүлэлтэд тоологдсон буюу Боловсролын удирдлагын Багш модульд Бага ангийн үндсэн багш, Дунд ангийн үндсэн багш, Ахлах ангийн үндсэн багш, Дунд болон Ахлах ангийн үндсэн багш гэж бүртгэсэн багшийг тоолно.

Цагийн багш нь АШ-БДБ-7 тайлангийн Цагийн багш гэсэн үзүүлэлтэд тоологдсон буюу Боловсролын удирдлагын Багш модульд Бага ангийн цагийн багш, Дунд ангийн цагийн багш, Ахлах ангийн цагийн багш, Дунд болон Ахлах ангийн цагийн багш гэж бүргтгэсэн багшийг тоолно.

Маягтын ажлын ангиллын нэр Ажлын ангиллын код Ажлын ангиллын нэр
Захирал 1345-01 Захирал, цогцолбор сургуулийн
1345-02 Захирал, лаборатори сургуулийн
1345-03 Захирал, олон улсын хөтөлбөрийн сургуулийн
1345-04 Захирал, ердийн сургуулийн
1345-05 Захирал, ердийн сургуулийн (дотуур байртай)
1345-06 Захирал, тусгай сургуулийн
1345-07 Захирал, насан туршийн боловсролын төвийн
1120-50 Захирал, гүйцэтгэх захирал, төрийн байгууллагын
1121-11 Дэд захирал, төрийн байгууллагын
1120-23 Захирал, гүйцэтгэх захирал, ерөнхий боловсролын сургуулийн
Сургалтын менежер 2351-03 Сургалтын менежер, ердийн сургуулийн
2351-04 Сургалтын менежер, тусгай сургуулийн
2351-05 Сургалтын менежер, олон улсын хөтөлбөрт сургуулийн
2351-06 Сургалтын менежер, лаборатори сургуулийн
2351-07 Сургалтын менежер, насан туршийн боловсролын төвийн
2351-27 Хүмүүжлийн эрхлэгч /Бусад/
1345-19 Хичээлийн эрхлэгч, дунд боловсролын сургуулийн
1345-20 Менежер, насан туршийн боловсролын
1330-17 Мэдээллийн системийн менежер
1349-43 Менежер, аж ахуйн
1411-17 Менежер, нийтийн байрны
Нийгмийн ажилтан 2635-22 Нийгмийн ажилтан, боловсролын
2635-25 Нийгмийн ажилтан, хүүхдийн эрхийн
2635-32 Нийгмийн ажилтан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд туслах
2635-35 Нийгмийн ажилтан, тусгай сургуулийн
Үндсэн багш Бага Нэмэлт:Боловсролын удирдлага-Багш-Бага ангийн үндсэн багш
Дунд Нэмэлт:Боловсролын удирдлага-Багш-Дунд ангийн үндсэн багш
Ахлах Нэмэлт:Боловсролын удирдлага-Багш-Ахлах ангийн үндсэн багш
Дунд болон ахлах Нэмэлт:Боловсролын удирдлага-Багш-Дунд болон Ахлах ангийн үндсэн багш
Ерөнхий боловсролын сургуулийн туслах багш 5312-12 Багшийн туслагч
2352-31 Туслах багш, тусгай сургуулийн 
Насан туршийн боловсролын багш 2330-26 Багш, насан туршийн боловсролын
2330-30 Багш, насан туршийн боловсролын төвийн дунд, ахлах ангийн
2351-21 Багш, гэр бүлийн боловсрол /насан туршийн боловсрол/ /Бусад/
2351-22 Багш, иргэний боловсрол /насан туршийн боловсрол/ /Бусад/
2351-23 Багш, ёс суртахуун, төлөвшил /насан туршийн боловсрол/ /Бусад/
2351-24 Багш, гоо зүйн боловсрол /насан туршийн боловсрол/ /Бусад/
2351-25 Багш, амьдрах ухааны боловсрол /насан туршийн боловсрол/ /Бусад/
2351-26 Багш, бусад /насан туршийн боловсрол/ /Бусад/
2341-02 Багш, насан туршийн боловсролын төвийн бага ангийн
2330-53 Багш, албан бусийн /ЕБС/
Тусгай сургуулийн  нийгэм ахуйн баримжаа олгох багш  2352-25 Багш, тусгай сургуулийн нийгэм ахуйн баримжаа, ахуй заслын
Тусгай сургуулийн  хөдөлгөөн засалч багшийн тоо 2352-26 Багш, тусгай сургуулийн хөдөлгөөн орон зайн баримжааны
Тусгай сургуулийн  эмчилгээний биеийн тамирын багшийн тоо  2352-27 Багш, тусгай сургуулийн эмчилгээний биеийн тамирын
Хичээлийн зохицуулагч 2351-12 Сургалтын зохион байгуулагч /Бусад/
2351-19 Сургалтын хөтөлбөрийн зохицуулагч /Бусад/
Хичээлийн туслах ажилтан/лаборант 5312-13 Хичээлийн туслах ажилтан
2111-40 Лаборант, физикийн
Дотоод хяналтын ажилтан 1349-44 Менежер, дотоод хяналтын
Хөдөлмөр аюулгүй байдлын ажилтан 3257-13 Хөдөлмөр аюулгүй байдлын ажилтан
Дотуур байрны багш 2352-32 Багш, тусгай сургуулийн дотуур байрны
2359-01 Багш, дотуур байрны
2359-15 Багш, дотуур байрны
Асрагч багш /дотуур байрны 6 настны багш/ 2341-12 Багш, дотуур байрны 6-настны асрагч
2359-02 Туслах багш, дотуур байрны
Дотуур байрны жижүүр
/Дотоод бүтэц дээр дотуур байр гэж сонгосон бол/
5153-12 Жижүүр /байрны/
9629-18 Манаач, сахиул
Нягтлан бодогч 2411-12 Ахлах нягтлан бодогч
2411-13 Ерөнхий нягтлан бодогч
2411-17 Нягтлан бодогч, тооцооны
2411-18 Нягтлан бодогч, төсвийн
Нярав 4311-18 Нярав, кассын
4321-17 Нярав, хангамжийн
4321-12 Нярав, агуулахын
4321-11 Нярав, ахлах
Архив, бичиг хэрэг 2621-12 Архивч
4414-12 Бичиг хэргийн бусад туслах ажилтан
Номын санч 2622-11 Арга зүйч, номын сангийн
2622-15 Ахлах номын санч
2622-18 Номын санч
2622-19 Номын санч, мэдээллийн ажилтан
Эмч 2211-11 Их эмч, ерөнхий мэргэжлийн
2212-18 Их эмч, хүүхдийн
2212-19 Их эмч, чих, хамар хоолойн
2212-50 Их эмч, нөхөн сэргээх эмчилгээний
2221-14 Сувилагч, хүүхдийн
2221-11 Сувилагч, ерөнхий мэргэжлийн
Сэргээн засалч 2264-12 Хүүхдийн нөхөн сэргээх эмчилгээний мэргэжилтэн
2264-14 Нөхөн сэргээх эмчилгээний мэргэжилтэн
Сэтгэл зүйч 2634-12 Сэтгэл зүйч, боловсролын
2634-21 Сэтгэл зүйч, хүүхдийн
Хоол зүйч 2310-92 Багш, хоол зүйч, хоолны эмчилгээний /ДС/
2265-11 Хоол зүйч, хоол тэжээлийн мэргэжилтэн
Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай, хоолны тогооч 3434-11 Тогооч
3434-12 Тогооч, ерөнхий
3434-13 Тогооч, торт нарийн боовны
5120-11 Тогооч
Туслах тогооч /Гал тогооны туслагч/ 3434-14 Тогооч, туслах
9412-11 Гараар аяга таваг угаагч
9412-12 Гал тогооны туслах ажилтан
9412-13 Гал тогооны бэлтгэгч
Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрын тогооч
/Дотоод бүтэц дээр дотуур байр гэж сонгосон бол/
3434-11 Тогооч
3434-12 Тогооч, ерөнхий
3434-13 Тогооч, торт нарийн боовны
5120-11 Тогооч
Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрын туслах тогооч
/Дотоод бүтэц дээр дотуур байр гэж сонгосон бол/
3434-14 Тогооч, туслах
9412-11 Гараар аяга таваг угаагч
9412-12 Гал тогооны туслах ажилтан
9412-13 Гал тогооны бэлтгэгч
Сантехникч 7126-11 Сантехникч, хоолой угсрагч
7126-12 Сантехникч, хоолой засварчин
7126-14 Сантехникч, барилгын
Цахилгаанчин 7411-11 Цахилгаанчин
Үйлчлэгч 9112-11 Цэвэрлэгч, албан тасалгааны
9112-12 Цэвэрлэгч, угаалгын өрөө, бие засах газрын
9112-13 Цэвэрлэгч, үйлдвэрийн
9112-14 Цэвэрлэгч, албан байгууллагын
9112-15 Цэвэрлэгч, зочид буудлын
Манаач, жижүүр 5153-12 Жижүүр /байрны/
9629-18 Манаач, сахиул
5414-11 Харуул, гэрээт албаны
Уурын зуухны галч 8182-13 Галч
9629-17 Галч
Уурын зуухны слесарь 7233-16 Механикч, уурын зуухны
7126-36 Слесарь
Жолооч 8322-11 Жолооч, машины
8322-15 Жолооч, суудлын машины
Бусад 7522-22 Нарийн мужаан
7115-15 Мужаан, засварын
Бага ангийн үндсэн багш
Дунд ангийн үндсэн багш
Ахлах ангийн үндсэн багш
Дунд болон Ахлах ангийн үндсэн багш
Цагийн багш
2352-13 Багш, тусгай сургуулийн эрүүл мэндийн
2330-25 Багш, эрүүл мэндийн 
2330-34 Багш, бусад мэргэжлийн /ЕБС/
2353-12 Цагаачдын боловсролын багш
2353-13 Практик дадлагын багш
2330-28 Багш, тува хэлний
2352-23 Багш, тусгай сургуулийн дохионы хэлний
2352-11 Багш, тусгай сургуулийн түүхийн
2352-14 Багш, тусгай сургуулийн химийн
2352-15 Багш, тусгай сургуулийн биологийн
2352-16 Багш, тусгай сургуулийн хими-биологийн
2352-18 Багш, тусгай сургуулийн мэдээлэл зүйн-физикийн
2352-20 Багш, тусгай сургуулийн нийгмийн ухааны
2352-28 Багш, тусгай сургуулийн яриа бичгийн
2352-29 Багш, тусгай сургуулийн биет зүйлийн
2352-30 Багш, тусгай сургуулийн ритмийн
2352-01  Багш, тусгай сургуулийн бага ангийн
2352-08 Багш, тусгай сургуулийн иргэний болвсролын
2330-43 Багш, япон хэлний /ЕБС/
2330-46 Багш, солонгос хэлний /ЕБС/
2330-44 Багш, герман хэлний /ЕБС/
2330-45 Багш, франц хэлний /ЕБС/
2330-47 Багш, бусад гадаад хэлний /ЕБС/
2353-11 Өөр хэлний ахисан төвшний багш
2353-14 Хоёрдогч хэлний багш
2330-19 Багш, газарзүй, байгаль шинжлэлийн 
2330-20 Багш, биеийн тамирын
2330-48 Багш, матетатик-мэдээлэл зүй /ЕБС/
2330-49 Багш, математик-физикийн /ЕБС/
2330-12 Багш, химийн
2341-11 Багш, бага ангийн /мэргэжлийн/
2330-41 Багш, монгол хэл-гадаад хэлний /ЕБС/
2330-42 Багш, казак хэл-уран зохиолын /ЕБС/
2330-32 Багш, орос хэлний /ЕБС/
2330-31 Багш, англи-орос хэлний /ЕБС/
2330-33 Багш, хятад хэлний /ЕБС/
2330-11 Багш, физикийн 
2330-27 Багш, казак хэлний
2330-50 Багш, хими-биологи /ЕБС/
2330-14 Багш, биологийн /ЕБС/
2330-51 Багш, биологи-байгаль шинжлэлийн /ЕБС/
2330-22 Багш, зураг-дүрслэх урлагийн /ЕБС/
2330-35 Багш, түүх-нийгэм судлалын  /ЕБС/
2330-36 Багш, түүх-газар зүйн  /ЕБС/
2330-37 Багш, түүх-уран зохиолын /ЕБС/
2330-18 Багш, нийгмийн ухааны /ЕБС/
2330-21 Багш, дуу хөгжмийн
2330-40 Багш, гүн ухааны /ЕБС/
2330-16 Багш, түүх-нийгэм судлалын  
2330-13 Багш, хими-биологи 
2330-15 Багш, түүхийн 
2352-19 Багш, тусгай сургуулийн математик-мэдээлэл зүйн
2354-11 Гитарын багш /хувиараа заах/
2354-12 Төгөлдөр хуурын багш /хувиараа заах/
2354-13 Дууны багш /хувиараа заах/
2354-14 Хийл хөгжмийн багш /хувиараа заах/
2355-11 Бүжгийн багш /хувиараа заах/
2355-12 Жүжгийн багш /хувиараа заах/
2355-13 Зургийн багш /хувиараа заах/
2355-14 Баримлын багш /хувиараа заах/
2330-23 Багш, зураг зүйн
2330-24 Багш, техник,технологийн
2330-39 Багш, зураг-дүрслэх урлагийн /ЕБС/
2330-52 Багш,зураг- технологийн /ЕБС/
2330-17 Багш, түүх-газар зүйн
2330-38 Багш,согог судлалын /ЕБС/
2352-17 Багш, тусгай сургуулийн физикийн
2351-37 Багш, хөгжлийн төв / бусад /
2330-29 Багш, биологийн
2341-01 Багш, ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн
2330-01 Багш, монгол хэл, уран зохиолын
2352-05 Багш, тусгай сургуулийн монгол хэлний
2352-06 Багш, тусгай сургуулийн уран зохиолын
2330-02 Багш, казак хэл-уран зохиолын
2330-03 Багш, орос хэлний
2352-09-02 Багш, тусгай сургуулийн орос хэлний
2352-09-01 Багш, тусгай сургуулийн англи хэлний
2352-09-03 Багш, тусгай сургуулийн бусад гадаад хэлний
2330-04 Багш, англи хэлний
2330-05 Багш, англи-орос хэлний
2330-06 Багш, бусад гадаад хэлний
2330-07 Багш, мэдээлэл зүйн
2352-07 Багш, тусгай сургуулийн мэдээлэл зүйн
2330-08 Багш, математикийн
2330-09 Багш, матетатик-мэдээлэл зүй 
2330-10 Багш, математик-физикийн
2352-21 Багш, тусгай сургуулийн байгалийн ухааны
2352-10 Багш, тусгай сургуулийн газар зүйн
2352-02 Багш, тусгай сургуулийн биеийн тамирын
2352-04 Багш, тусгай сургуулийн дуу хөгжмийн
2352-12 Багш, тусгай сургуулийн технологийн
2352-22 Согог зүйч багш, тусгай сургуулийн
2352-24 Багш, тусгай сургуулийн хэл заслын
2352-03 Багш, тусгай сургуулийн математикийн