Менежер

– ЕБС

4. Сургалтын орчин БДБ18 тайлангийн үзүүлэлт бодох зааварчилгаа


Видео гарын авлага үзэхдээ дараах холбоос дээр дарна уу. - https://www.youtube.com/watch?v=WrnofaYT4xs&list=PL_iCPjfEyBeVUOXqPNa3FMm23F1RT_hRf&index=3

Тайлан гаргахдаа анхаарах зүйл нь:

Асуулга бөглөх хэсэгт байрлах өмнөх хичээлийн жилд гэсэн утга оруулахдаа өнгөрсөн хичээлийн жилийн БДБ18 тайлан бичигдсэн утга яг таарч байх шаардлагатай.

Түүн дээр нэмэгдсэн болон хасагдсан утгыг оруулж энэ хичээлийн жилийн тайлангийн үзүүлэлт тооцогдоно.