Менежер

– ЕБС

7.3 Суралцагчийн хувийн мэдээлэл шинэчлэх


7.3 Суралцагчийн хувийн мэдээлэл шинэчлэх

Энэхүү үйлдлийг сургуульд бүртгэлтэй суралцагчийн мэдээллийг оруулахад ашиглана. Бүртгэлийг үнэн зөв хийснээр статистик тайлан зөв гарах бөгөөд өөрчлөлтийг тухай бүр оруулж хадгалах боломжтой.

Суралцагчийн жагсаалтаас сурагчийн нэр дээр дарж хувийн мэдээллийг бүртгэх боломжтой.

Анхаарах нь:  Суралцагчийн мэдээллийг багцлан харуулсан бөгөөд алхам бүр дээрхи мэдээллийг оруулж хадгалах товчийг дарна. Өөрчлөгдсөн мэдээллийг цаг хугацаанд нь засаж хадгална. Бүртгэлийг оруулахдаа мэдээлэл засах үйлдлээр хийнэ.