Менежер

– ЕБС

7.10 Элсэгчдийн жагсаалтаас анги бүлэгт хуваарилах


2021-2022 оны хичээлийн жилд элссэн суралцагчдыг анги бүлэгийн хуваарилалтыг дараах алхамын дагуу системд хийнэ.

1. Боловсролын удирдлага системийн Суралцагч модуль руу нэвтэрнэ.

2. Суралцагч модулийн шинэ суралцагч товчийг дарж бүртгэл хийнэ.

3. Шинээр суралцагч бүртгэх талбарыг бөглөж элсэгчдийн жагсаалтаас сонгох товчийг дарна.

+Элсэгчийн жагсаалт сонгох товчийг дарснаар суралцагчдын жагсаалт харагдана.

4. 1''А'' ангид хуваарилах суралцагчдыг сонгох товчийг дарж нийтээр нь бүлэгт хуваарилах боломжтой.