Багш

– ЕБС

11.2 Холбоо барих


Суралцагчийн дараах мэдээллүүдийг энэ хэсэгт оруулах юм.

- Одоогийн оршин суугаа хаяг

- Үндсэн харъяалалын хаяг

- Утасны дугаар

- Имэйл хаяг

- Вэб

- Нийгмийн сүлжээ

- товчийг дарснаар тухайн мэдээллийг оруулах дэд цонх гарч ирнэ. Мэдээллийг үнэн зөв оруулан хадгална.

- Хэрэв мэдээллийг засварлах ба устгах бол эдгээр товчийг сонгоно.