Багш

– ЕБС

1. Шалгалтын дүн


2. АУБ - Өдрийн ирц хөтлөх


3. Жижүүр багш, Нийгмийн ажилтан өдрийн ирц хөтлөх


4. Суралцагчид болон багш ажилчдыг QR кодоор нэвтрүүлэх заавар


5. Эцэг эх холбох хүсэлт


11. Суралцагч


12. Гарын авлага, материал


13. Чөлөөний удирдлага


14. Хоол үйлдвэрлэлийн систем


15. Хичээллэх хэлбэрийн асуулга