Арга зүйч

– СӨБ

Ажлын ангилалыг хэрхэн зөв сонгох вэ?


Ажлын байр, орон тоог үүсгэхдээ "Ажлын ангилал" талбарт дараах кодтой ажлын байр орон тоог үүсгэж байж СӨБ тайланд ажилтан, албан хаагчидтай холбоотой мэдээлэл үнэн зөв гарна.