Багш

– ЕБС

11.10.2 Ном сурах бичиг


Суралцагчдын сурах бичгийн бүртгэл хийх

Анги удирдсан багш суралцагчдынхаа сурах бичгийн бүртгэлийг Суралцагч -> Суралцагчийн нэр -> Нэмэлт мэдээлэл -> Ном сурах бичиг -> Мэдээлэл засах сонголтоор хийнэ.

Анхаарах:

1. Байгаа эсэх - Тухайн суралцагчид уг ном байгаа үед сонголтыг хийнэ.

2. Олж авсан төрөл - Түрээслэсэн, Үнэгүй, Худалдаж авсан -ээс сонгоно.

3. Эх сурвалж - Бусад эх сурвалжаас, Номын сангаас, Номын дэлгүүрээс -ээс сонгоно.

Эдгээр мэдээллийг ном тус бүрээр бүртгэсний дараа Өөрчлөлтийг хадгалах товчийг дарна.