Багш

– ЕБС

11.10.5 Дотуур байр


Суралцагчийн НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ дараах талбарт харагдана.

  • Суралцагч
  • Нэмэлт мэдээлэл 

Дотуур байр талбарт тухайн суралцагч сургуулийн дотуур байранд байралдаг эсвэд байралдаггүй талаарх мэдээлэл харагддаг бөгөөд суралцагч нь дотуур байранд байрлах шаардлага гарсан тохиолдолд АУБ нь ШИНЭ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ боломжтой бөгөөд асуулгын дагуу мэдээллийг бүрэн оруулан ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ХАДГАЛАХ боломжтой.