Багш

– ЕБС

11.10.1 Дүрэмт хувцас


Суралцагчийн НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ дараах талбарт харагдана.

  • Суралцагч
  • Нэмэлт мэдээлэл 

Дүрэмт хувцас талбарт суралцагчийн дүрэмт хувцасны мэдээлэл, тоо ширхэг, хичээлийн жил зэрэг харагдах ба мэдээллийг асуулгын дагуу засах боломжтой.