Багш

– СӨБ

5.2. Эцэг эхийн системд нэвтрэх


5.2. Эцэг эхийн системд нэвтрэх

1. http://parent.esis.edu.mn/ вэб хуудас руу орно.
2. Эцэг эхийн систем гарч ирнэ.
3.Нэвтрэх цонхны талбаруудад бүртгүүлсэн утасны дугаар эсвэл имэйл хаяг,  нууц үгийг бөглөн нэвтэрнэ.

Анхаарах зүйл:

Хэрвээ та системд бүртгүүлээгүй бол 5.1. Эцэг эхийн системд бүртгүүлэх заавартай танилцана уу!