Багш

– СӨБ

5.1. Эцэг эхийн системд бүртгүүлэх


Эцэг эхийн системд бүртгүүлэх

1. http://parent.esis.edu.mn/ вэб хуудас руу орно.
2. Эцэг эхийн систем гарч ирнэ.
3.Нэвтрэх цонхны баруун дээд буланд байрлах БҮРТГҮҮЛЭХ товч дээр дарж шинэ хэрэглэгчийн бүртгэл цонх руу орно.
4.Талбаруудыг бөглөн, бүртгүүлэх товч дээр дарна.
а. Утасны дугаар эсвэл Имэйл хаяг: Эцэг эх өөрийн утасны дугаар эсвэл имэйл хаягаа оруулна. /Имэйл хаягаар баталгаажуулах код очих тул баталгаат имэйл хаягаа ашиглах/
 
5.Бүртгүүлсэн имэйл хаягт системийн хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбоотой имэйл очсон байна.
а. Хэрэглэгчийн эрхийг баталгаажуулах код: Тухайн кодыг хуулбарлан, хэрэглэгчийн бүртгэл баталгаажуулалтанд ашиглана.

6. Эцэг/эхийн системээс илгээсэн имэйл-н "Энэ линкээр" холбоосон дээр даран, хэрэглэгчийн бүртгэл баталгаажуулах pop-up цонхыг дуудна.

а. Нууц үг<