Менежер

– ЕБС

14. Асуулгын тайлан харах


  1. Асуулгын тайлан харах

Асуулгын үр дүнгийн өгөгдлийг жагсаалт хэлбэрийн тайлангаар авч болно. Үүний тулд асуулгын Тайлан товчийг дарна. Мөн MS Excel өргөтгөлтэйгөөр татаж авах боломжтой.