Менежер

– ЕБС

3. Асуулга хувилах


Асуулга хувилах

Асуулгыг цоо шинээр үүсгэхгүйгээр өмнө үүсгэсэн асуулгаас copy-paste аргаар үүсгэх боломжтой. Үүний тулд хувилах асуулгын Хуулах товчийг дарна.

Ингэснээр ижил асуулга нэрнийхээ ард (Copy) гэсэн нэмэлттэй үүснэ.

Ингээд асуулгыг засах горимд орж өөрчилж хадгална.