Менежер

– ЕБС

8. Асуултын ерөнхий үйлдэл


Асуултын ерөнхий үйлдэл

Асуулга үүсгэхдээ асуултуудыг нэмнэ. Асуултад нь дараах ерөнхий үйлдлүүд байна.

  • Хуулах: Асуултыг хуулж шинэ асуулт үүсгэх
  • Устгах: Асуултыг устгах
  • Дээш зөөх: Асуултыг өмнөх асуултын дээр гаргах
  • Доош зөөх: Асуултын дараагийн асуултын доор гаргах
  • Заавал бөглөнө: Асуултыг бөглөхдөө заавал бөглөх эсэхийг тохируулна.
  • Дэд гарчиг: Асуултын доор тайлбар оруулах боломжтой болно.
  • Дараалал холих: Сонголтот асуултын хувьд хариултуудыг холино.