Менежер

– ЕБС

4. Асуулга устгах


Асуулга устгах

Асуулгыг устгахдаа асуулга дээрх Устгах товчийг дарж устгана. Ингэснээр дахиж сэргэхгүйгээр устах болохыг анхаарна уу. Зөвхөн шинэ төлөвтэй эсвэл хариулт бүртгэгдээгүй асуулгыг устгах боломжтой. Бусад тохиолдолд устгах товч идэвхгүй байна.