Менежер

– ЕБС

11. Асуулгыг архивлах


Асуулгыг архивлах

Дууссан төлөвтэй асуулгыг Архивлах товч дарж архивлана. Архивласан асуулгыг ямар нэг байдлаар өөрчлөх, устгах боломжгүй.