Багш

– ЕБС

1.2 Шалгалтын бүртгэл


Шалгалтын бүртгэл

 

ШАЛГАЛТ ӨГӨХ СУРАЛЦАГЧДЫГ БҮРТГЭХ, ШАЛГАЛТЫН ДҮН ОРУУЛАХ ҮЙЛДЛИЙГ ХИЙХЭЭС ӨМНӨ СИСТЕМД ДАРААХ ҮЙЛДЛИЙГ ХИЙСЭН БАЙХ ЁСТОЙ.

 Шалгуулагч нь идэвхтэй, батлагдсан төлөвтэй байх

Шалгуулах суралцагчдыг бүртгэхдээ дараах дарааллыг баримтлана.  

Үүнд:

Анги удирдсан багш ES3510.......ES40...... Үйл ажиллагааны жагсаалтаас шалгалтын дүн-г сонгоход дараах цонх нээгдэнэ.

Шалгалтын бүртгэлийг сонгох хичээлийн сонголтыг хийж суралцагчийн бүртгэлийг бүртгэх товчоор хийнэ.

 

Алхам

Үйл явц

1

Харгалзах шалгалтын хугацаа болон ээлжит шалгалт дарааллаар тус тус сонгоход түүнд хамааралтай АУБ -н анги бүлэг сонгогдоно. Жнь: Суурь улсын шалгалт 2018-2019 (ердийн дүйцсэн) -Нийгмийн ухаан-9а(1-р ээлж)

2

Цонхны баруун дээд талд байрлах  Бүртгэх товчийг дарснаар дараах цонх нээгдэнэ.

Алхам

Үйл явц

1

Шалгуулагчийн бүртгэл цонхонд тухайн бүлэгт бүртгэлтэй суралцагчийн жагсаалт байх бөгөөд уг шалгалтыг өгөх ёстой суралцагчийн өмнөх дөрвөлжинг чеклэж Нэмэх товчийг дарснаар бүртгэгдэнэ. Бүгдийг сонгох линк дээр дарахад суралцагчийн өмнөх дөрвөлжин бүгд чеклэгдэнэ. Сонголтыг цуцлах линк дээр дарахад чеклэгдсэн чекгүй болгоно.

2

Бүртгээд хаах товч дарснаар  бүртгэсэн  суралцагчийн мэдээлэл дараах байдлаар харагдана.