Менежер

– ЕБС

19.6 Журнал хөтлөхгүй хүсэлт илгээх


ESIS системийн цахим журнал хөтлөхгүй бол Хөтлөхгүй гэдэг хүсэлтийг заавал илгээх шаардлагатай.

Хөтлөхгүй хүсэлт илгээхдээ дараах дарааллыг баримтална.

1. Боловсролын удирдлагын Журнал нэгтгэл модульд нэвтэрнэ.

2. Журнал хөтлөлт гэсэн цэсийг сонгоно.

3. Журналын ард байрлах Хүсэлт гэсэн хэсэгт дарна.

4. Хүсэлт гэдгийг дарснаар дараах цонх нээгдэх бөгөөд Хөтлөхгүй гэдгийг сонгож Илгээх товч дарна.

Дээрх үйлдлийг хийснээр хөтлөхгүй хүсэлт илгээгдсэн бол дараах цонх гарч ирнэ.