Менежер

– ЕБС

6.4 Анги бүлэгт Анги удирдсан багш оноож өгөх


1. Боловсролын удирдлага -ын Анги, бүлэг модулийг сонгоно.

2. Анги, бүлгийн нэр дээр дарж хариуцсан багшийн нэмэх товчийг дарна.

3. Хариуцсан багшийн нэрийг сонгож хариуцсан үүрэг хэсэгт Анги удирдсан багш гэж сонгож хадгалах үйлдэл хийнэ.