Менежер

– ЕБС

13.8 Нэр залруулсан зарчим - Монгол бичиг


Нэрийн залруулгын тухай

2021-2022 оны хичээлийн жилд төгсөх ангийн суралцагчдын овог, нэрийг жигдлэх ажлыг МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн дэргэд байгуулагдсан ажлын хэсэг зохион байгуулсан. Төгсөгчдийн овог нэрийг жигдлэхэд баримталсан зарчмыг ажлын хэсгээс ирүүлсэн тул үүгээр хүргүүлж байна. Энэхүү зарчмын дагуу монгол бичигт хөрвүүлсэн төгсөгчдийн нэрс боловсролын баримт бичигт бичигдэнэ. Зайлшгүй тодруулах зүйл гарвал 80039991 дугаарт холбогдоно уу.

Нэр хөрвүүлсэн зарчимтай дараах холбоосоор дамжин танилцана уу.

Боловсролын баримт бичгийг хэвлэхдээ зөвхөн MOZILLA FIREFOX браузер ашиглан хэвлэхийг анхааруулъя!

Төгсөгчдийн нэр хөрвүүлсэн зарчим

Хичээлийн нэр хөрвүүлсэн зарчим