Менежер

– ЕБС

20.3 ЧД -ийн сургуулийн хаягийн шалгуур


Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн сургуульд бүртгэх хаягийн шалгуур - 2019/2020

 1. Чингэлтэй дүүргийн дараах хаяг дээр оршин суух хүүхдүүд Баянгол дүүргийн Сэтгэмж цогцолбор сургуульд хамрагдах ба тухайн сургууль дээрээ очиж бүртгүүлнэ.
  • Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны:
   • ХА 1-12 гудамжууд
   • ХБ 1-12 гудамжууд
   • ХВ 9-13 гудамжууд
   • ХГ 1-36 гудамжууд
  • Чингэлтэй дүүргийн 8-р хорооны:
   • БТ 1-10 гудамжууд
   • ДТ 1-10 гудамжууд
   • ЗТ 1-12 гудамжууд
 1. Чингэлтэй дүүргийн дараах хаяг дээр оршин суух хүүхдүүд Сүхбаатар дүүргийн 35 дугаар сургуульд хамрагдах ба тухайн сургууль дээрээ очиж бүртгүүлнэ.
  • Чингэлтэй дүүргийн 14-р хорооны:
   • Хандгайтын 1-9 дүгээр гудамж
 1. Сүхбаатар дүүргийн дараах хаяг дээр оршин суух хүүхдүүд Чингэлтэй дүүргийн 17, 57, 117-р сургуулиудад хамрагдана.
 • 17-р сургуульд СБД дүүргийн 13-р хорооны
  • Ногоон талбайн 1-7 дугаар гудамж
  • Рашааны 1-16 дугаар гудамж
  • Хангайн 23-24 дугаар гудамж
 • 57-р сургуульд СБД дүүргийн 12-р хорооны
  • Хангайн бүх гудамж
 • 117-р сургуульд СБД дүүргийн 19-р хорооны
  • Бүх гудамж

Анхаарах нь:

Хүсэлт илгээснээс хойш хаяг солигдсон үед

 • Хүсэлт илгээснээс хойш оршин суух хаягаа солигдсон үед өөр сургуульд шинэ хүсэлт илгээж болно.
 • Өмнөх хүсэлт нь “Хянагдаж байгаа”, “Батлагдсан”, “Цуцлагдсан” төлөвтэй аль нь ч байж болно.
 • Бүртгүүлэх үед "Өмнөх сургуулийн нэр -д элсэх хүсэлт илгээсэн байна. Та "Шинэ сургуулийн нэр" -д элсэх хүсэлт илгээхдээ итгэлтэй байна уу? /Зөвшөөрсөн тохиолдолд таны өмнөх хүсэлт цуцлагдахыг анхаарна уу!/   "  ТИЙМ эсвэл ҮГҮЙ товч дарах боломжтой.
 • Хуучин хаягтай байх үедээ гаргасан хүсэлтийг анхны сургууль дээр нь "Цуцлагдсан" төлөвт шилжүүлж "Шийдвэрийн хариу" –д   "Элсэгчийн оршин суух хаяг өөрчлөгдөж өөр сургуульд бүртгүүлэх болсон тул өргөдөл гаргагчийн баталгаажуулснаар элсэх хүсэлтийг цуцлав." гэж автоматаар өөрчлөгдөнө.