Менежер

– ЕБС

20.2 Цахим бүртгэлийн шалгуур


Элсэлтийн цахим бүртгэлийн шалгуур 2019 - 2020 оны хичээлийн жил

  • Зөвхөн Чингэлтэй дүүргийн сургуулиудийн хамран сургах тойргийн хаягт хамаарах оршин суух хаягтай хүүхдийн элсэх хүсэлтийг цахимаар бүртгэх боломжтой.
  • Бусад дүүргийн сургуульд элсэгчид хамран сургах тойргийн сургуульдаа хандана.
  • 2013 оны 1 сарын 1 -нээс 2013 оны 12 сарын 31 -ний хооронд төрсөн хүүхэд бүртгүүлэх боломжтой.
  • ЕБС -д бүртгэлгүй/сурдаггүй 2009 оны 1 сарын 1-нээс 2012 оны 12 сарын 31 хооронд төрсөн хүүхэд цахим элсэлтэнд бүртгүүлэх
  • Гадаадын иргэн харьяатын хувьд элсэх хүсэлт гаргахдаа:
  • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон элсэхээр бүртгүүлэх хүүхдийн гадаадын харьяат иргэдийн түр оршин суух үнэмлэх ба холбогдох бичиг материалыг авч дүүргийн боловсролын хэлтэст хандаж бүртгүүлсний дараа хүүхдээ бүртгүүлэх боломжтой.
  • Элсэх хүсэлт илгээгдсэн хүүхдийг дахин бүртгэх боломжгүй.
  • ЕБС-д бүртгэлтэй сурагчийг элсэгчээр бүртгэх боломжгүй.