Менежер

– ЕБС

20.2 Цахим бүртгэлийн шалгуур


Элсэлтийн цахим бүртгэлийн шалгуур 2021 - 2022 оны хичээлийн жил

  • Улсын хэмжээнд нэгдсэн байдлаар төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн 1-р ангийн элсэлтийн бүртгэл parent.edu.mn эцэг, эхэд зориулсан системд тулгуурлан цахимаар зохион байгуулагдана.
  • 2015 оны 1 сарын 1 -нээс 2015 оны 12 сарын 31 -ний хооронд төрсөн хүүхэд бүртгүүлэх боломжтой.
  • Гадаадын иргэн харьяатын хувьд элсэх хүсэлтийг цахимаар гаргах боломжгүй.
  • ЕБС-д бүртгэлтэй сурагчийг элсэгчээр бүртгэх боломжгүй.