Менежер

– ЕБС

5.1. Сургалтын хөтөлбөрийн мэдээлэл харах


5.1. Сургалтын хөтөлбөрийн мэдээлэл харах

Сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалтаас сургалтын хөтөлбөрийн нэр, код, төрөл, боловсролын төвшний мэдээллийг харах боломжтой.

Анхаарах нь:

  • Сургалтын хөтөлбөр нэмж үүсгэх шаардлага гарвал системийн тусламжийн утасруу холбогдох, и-мэйл илгээх (Жич: Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг үндэслэн хөтөлбөр нэмнэ.)