Менежер

– ЕБС

4.1 Ажилтан үндсэн цонхны тайлбар


4.1 Шинэ ажилтан ажилд авах үндсэн цонхны тайлбар

Энэ дэд бүлэгт байгууллагын үүсгэсэн ажлын байранд хүн ажилд авах, давхар ажил нэмэх, албан тушаал өөрчлөх, ажлын харилцаа цуцлах зэрэг үйлдэл хийх үйл явцын зааварчилгааг өгнө.

Хүний нөөцийн удирдлага хэсгийн Ажилтны жагсаалт модулийг сонгоход дараах цонх нээгдэнэ. Цонхны зүүн дээд хэсэгт ажилтны жагсаалтаас хайлт хийх талбар, баруун хэсэгт шинэ ажилтан бүртгэх үйлдэл, төв хэсэгт бүртгэгдсэн ажилтны жагсаалт харагдана.