Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

21.2. Гадаад хүний мэдээлэл засах


Гадаад хүний мэдээлэл засах үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ. Үүнд:

  1. Гадаад хүн ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Гадаад хүн дэд хэсгээс жагсаалтыг сонгоно.
  3. Мэдээлэл засах мөрийн урд байрлах меню дээр дарж засах сонголтыг сонгоно.
  4. Гадаад хүний мэдээлэл засах цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.

Гадаад хүний мэдээлэл засах үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Гадаад хүн ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Гадаад хүн дэд хэсгээс жагсаалтыг сонгоно.

  1. Мэдээлэл засах мөрийн урд байрлах меню дээр дарж засах сонголтыг сонгоно.

  1. Гадаад хүний мэдээлэл засах цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.