Гарын авлага

– Эцэг эх

Хүүхэд холбох хүсэлт илгээх заавар


Хүүхдийн мэдээлэл харах


Чөлөөний хүсэлт гаргах


Эрүүл мэндийн асуумж бөглөх заавар


Цахим элсэлт


Эцэг эх хүүхдийн QR код хэвлэх


7. Нэвтрэх нэр, нууц үг сэргээх