Багш

– ЕБС

10.1. Эцэг эхийн системд бүртгүүлэх


10.1. Эцэг эхийн системд бүртгүүлэх

1. http://parent.esis.edu.mn/ вэб хуудас руу орно.
2. Эцэг эхийн систем гарч ирнэ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Нэвтрэх цонхны доор байрлах ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БҮРТГҮҮЛЭХ товч дээр дарж шинээр бүртгүүлэх цонх руу орно.
4.Талбаруудыг бөглөн, бүртгүүлэх товч дээр дарна.
а. Имэйл хаяг: Эцэг/эх өөрийн имэйл хаягаа оруулна. /Имэйл хаягаар баталгаажуулах код очих тул баталгаат имэйл хаягаа ашиглах/
б. Зурган текст:  Оруулах талбарын дээр байрлах ногоон дэвсгэр дээр байгаа зурган текстийг давтан оруулах ёстой.
5.Бүртгүүлсэн имэйл хаягт системийн хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбоотой имэйл очсон байна.
а. Хэрэглэгчийн эрхийг баталгаажуулах код: Тухайн кодыг хуулбарлан, хэрэглэгчийн бүртгэл баталгаажуулалтанд ашиглана.

6. Эцэг/эхийн системээс илгээсэн имэйл-н "Энэ линкээр" холбоосон дээр даран, хэрэглэгчийн бүртгэл баталгаажуулах pop-up цонхыг дуудна.

а. Нууц үг: Эцэг/эх системийн эрхийн нууц үгийг оруулна.
б. Нууц үг: Эцэг/эх системийн эрхийн нууц давтан үгийг оруулна.
в. Баталгаажуулах код: Имэйл хаягаар илгээгдсэн баталгаажуулах кодыг давтан бичнэ.
г. Зурган текст:  Оруулах талбарын дээр байрлах ногоон дэвсгэр дээр байгаа зурган текстийг давтан оруулах ёстой.
Дээрх талбаруудыг бүртгүүлсний дараа "Баталгаажуулах" товч даран, хэрэглэгчийн эрхийн бүртгэлийг баталгаажуулна.

7. Ингэснээр хэрэглэгчийн эрх баталгаажуулан, өөрийн имэйл хаяг болон нууц үгээ ашиглан  http://parent.esis.edu.mn/ вэб хуудас руу нэвтрэх боломжтой.

8. Эцэг эхийн системд нэвтрэх 10.2. Эцэг эхийн системд нэвтрэх заавартай танилцана уу!